Welkom

   
 

Welkom op de website van de Stichting Belangen Voormalige Hoechst Holland Medewerkers.

   
 
   
  Toen duidelijk werd dat Hoechst en haar dochterondernemingen hun activiteiten ook in Nederland zouden beëindigen, werd besloten voor “het behartigen van bijzondere sociale belangen van voormalige personeelsleden van Hoechst Holland N.V.” de Stichting Belangen Voormalige Hoechst Holland Medewerkers op te richten. Dat gebeurde officieel op 4 mei 2004. De al langer in de vestiging Vlissingen bestaande Stichting Personeelsbelangen werd in de nieuwe stichting opgenomen.

In de praktijk vormde het behartigen van de pensioenbelangen het grootste deel van de werkzaamheden. In plaats van Hoechst Holland werd de Stichting BVHHM contractpartner van Zwitserleven. Deze pensioenverzekeraar beheert al vanaf 1975 het pensioenvermogen en draagt zorg voor het uitkeren van de pensioenen. De Stichting had inspraak in de wijze van beleggen en had de zorg voor indexering van de pensioengelden voor zover er financiële middelen beschikbaar waren.

De laatste keer dat er kon worden geïndexeerd, was per 1 januari 2015. Na die bescheiden indexatie met 0,5% waren alle beschikbare reserves verbruikt. Daarmee was de rol van de Stichting voor wat de pensioenen aangaat afgerond. Het gehele gesepareerde depot met alle rechten en plichten werd dan ook ingebracht in de algemene maatschappijportefeuille van Zwitserleven.

In 2015 zijn de statuten aangepast in overeenstemming met de meer bescheiden taakstelling. De Stichting blijft het contactadres voor doorlopende verplichtingen van het oude bedrijf (met name voor de beroepsziekten mesothelioom en asbestose). De Stichting houdt het contract met zorgverzekeraar CZ in stand vanwege de collectiviteitskorting op de premie. Ook wat het pensioen aangaat blijft, waar nodig of wenselijk, de Stichting informeren via de website en natuurlijk kunt u bij het bestuur terecht als er nog vragen zijn.

Het overtollige werkkapitaal dat de Stichting van Hoechst had meegekregen, werd verdeeld over de gepensioneerden. Het aantal bestuursleden werd teruggebracht en bestaat nu uit de volgende personen:
   
 
Meno Pol Voorzitter
Adri Rottier Secretaris / Penningmeester
   
   
 


Aan de informatie op deze site kunnen geen rechten worden ontleend.
© Stichting BVHHM 2020