Pensioen, deelnemers

   
 

Per 1 oktober 2014 had de Stichting 2670 deelnemers. Daarvan kregen er 1697 een uitkering. Zoals uit onderstaand overzicht blijkt, ontvingen 1118 deelnemers een ouderdomspensioen, 559 een nabestaandenpensioen, 4 een aanvulling op de WAO en 16 een wezenpensioen. Naar de stand van 1 oktober 2014 werd per jaar een bedrag van € 11,9 miljoen aan pensioenen uitgekeerd.

Het aantal slapers, mensen die bij Hoechst hebben gewerkt maar nog geen 65 jaar oud waren, bedroeg per 1 oktober 2014: 973.

Nu de resterende gelden met alle rechten en plichten zijn ingebracht in de portefeuille van Zwitserleven, beschikken we niet meer over de informatie om het overzicht bij te werken
.

   
  Uitkeringen per 1 oktober 2014:

in aantallen:
   
 
Leeftijd Totaal aantal Ouderdoms-pensioen Nabestaan-denpensioen Aanvullende
WAO
Wezen-pensioen
 90 en ouder
53
21
32
*
*
 85 t/m 89 jaar
123
60
63
*
*
 80 t/m 84 jaar
235
141
94
*
*
 75 t/m 79 jaar
372
255
117
*
*
 70 t/m 74 jaar
396
296
100
*
*
 65 t/m 69 jaar
407
336
71
*
*
 Jonger dan 65 jaar
95
9
82
4
*
 Kinderen
16
*
*
*
16
 TOTALEN:
1.697
1.118
559
4
16


Totaal uitkeringen per jaar:


(uitgedrukt in euro's)
11.948.753
8.694.612
3.196.213
52.068
5.860