Beroepsziekten

   
 

De Stichting  is en blijft het contactadres voor doorlopende verplichtingen van het oude bedrijf. Daarbij gaat het met name over asbestgerelateerde beroepsziekten zoals mesothelioom en asbestose. Hoechst Holland had hiervoor een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten bij HDI-Gerling Industrie Versicherungs AG (bijkantoor Nederland) te Rotterdam onder polisnummer 67-141845-1. (Postbus 925, 3000AX Rotterdam. Contactpersoon Mr. J.G. Verkamman, tel. 010-4036355). Neem in voorkomende gevallen zo spoedig mogelijk, bij voorkeur contact op met Janny Wilbrink (zie: adressen).

In de regel treedt het Instituut Asbestslachtoffers (IAS) te Zoetermeer op als bemiddelaar tussen (ex-)werknemers enerzijds en de (aansprakelijke) werkgevers of verzekeraars anderzijds. Het IAS onderzoekt of voldaan kan worden aan de voorwaarden van het Convenant Instituut Asbestslachtoffers of aan de voorwaarden van de Regeling tegemoetkoming asbestslachtoffers. Indien sprake is van meer dan één werkgever wordt onderzocht welke werkgever als “meest gerede partij” kan worden aangemerkt. Dat is doorgaans de werkgever tegen wie de vordering nog niet is verjaard.

Als Hoechst Holland op basis van de feiten aansprakelijk is dan geldt in het algemeen een verjaringstermijn van 30 jaar. Omdat bij asbestgerelateerde beroepsziekten het exacte moment van besmetting niet is vast te stellen, wordt daarbij uitgegaan van de laatste werkdag waarop de werknemer tijdens zijn dienstverband direct aan asbest was blootgesteld. Vanaf die dag begint de verjaringstermijn te lopen. In dit verband moet vermeld worden dat de rechter kan afwijken van deze algemene regel.

Als de verzekeraar tot uitkering overgaat, doet zij dit onder aftrek van een bedrag van DM 25.000 oftewel
€ 12.782 (het eigen risico).

Hoechst Holland heeft bij haar opheffing in 2006 een bedrag van € 100.000 aan de Stichting in beheer gegeven ter betaling van dit eigen risico. Hoechst deed dit in overleg met de verzekeraar en heeft daarmee haar verplichtingen naar behoren afgekocht. Van de oorspronkelijke bijdrage van € 100.000 resteert nog een bedrag van € 25.000. Gelet op het leed dat deze ziekte veroorzaakt, hopen wij dat het niet nodig zal zijn dit resterende bedrag aan te spreken. Mocht dit toch het geval zijn, dan kan de Stichting nog tot maximaat twee gevallen het eigen risico aanvullen.

Indien hierna nog claims volgen, waarbij Hoechst Holland als verantwoordelijke partij wordt aangemerkt, dan wordt het verzekeringsgeld uitgekeerd onder aftrek van € 12.782.